Disclaimer

Reijm Nieuwerkerk Transport B.V. (Kamer van Koophandel: 29016772), hierna te noemen Reijm, verleent u hierbij toegang tot voordelige-container.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Reijm behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Reijm oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reijm en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reijm, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd